Anasayfa » hüküm ve koşullar

hüküm ve koşullar

167 Görüntüleme

Şartlar & Koşullar
Değerli Ziyaretçimiz,

Aşağıdaki, AngelsTurkiye ile AngelsTurkiye üyesi arasındaki üyelik sözleşmesinin metnidir. AngelsTurkiye’ye üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri onaylamadan siteye üyeliğinizi tamamlamayınız. Yeni üyelik esnasında, Şimdi Katılın butonuna bastığınızda metni okuduğunuzu varsayılacaktır; Sitemize kaydolmanız durumunda, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

TARAFLAR

İşbu sözleşme, AngelsTurkiye.com ile üye olan kişi (?Üye?) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

TANIMLAR

Site: http://www.angelsTurkiye.com adresinde yayın yapan internet sitesini. Üye: http://www.angelsTurkiye.com adresinde yer alan formu doldurmuş, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve ?Şimdi Katılın? butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi. Üye profili: http://www.angelsTurkiye.com adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Genel Bilgiler, Fiziksel Özellikler, Tarz/Yaşam, Kültür Sanat gibi bilgiler ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraflardan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen Üyeye özel interaktif alanı.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Site?de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin AngelsTurkiye tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Üye, üyeliği süresince, Site?nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site?nin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site?nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site?ye ve Site?de sunulan servislere üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak ve Site?de bulunan Üye Formunu doldurmak gerekmektedir. AngelsTurkiye, yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. İşbu Üye Sözleşmesi?ni onaylamak ile Üye, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üyenin standart üyelik kapsamında hazırlamış olduğu profilinin AngelsTurkiye tarafından kabul edilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır: Profiller e-posta adresi, web adresi, telefon numarası gibi (doğrudan ya da dolaylı olarak) kişisel bilgi içeremez. Profillerde kullanıcının kendini ya da aradığı kişiyi anlattığı alanlar, ayrıntılı, açık ve gerçeğe uygun olmalıdır. Profillerde kullanıcının kendini ya da aradığı eşi anlattığı alanlarda, herhangi bir biçimde hakaret içeren, seksist ya da ırkçı ifadeler kullanılamaz. Profil sayfaları bütün üyelerimize açıktır.

Profillerde Türkçe ya da İngilizce dışında bir dil kullanmak isteyenler bunu birkaç cümleyle sınırlı tutmak zorundadır. Profillerde herhangi bir siyasi görüşün, dinin vb. propagandası yapılamaz. Profiller suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasalara aykırı bilgi içeremez. AngelsTurkiye?e üye olurken Üye?nin verdiği e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda AngelsTurkiye?e üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. AngelsTurkiye verilen e-postanın doğru olduğunu kabul eder ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve zararlardan AngelsTurkiye sorumlu değildir.

Üye, AngelsTurkiye’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple AngelsTurkiye?den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üyelerin, site aracılığıyla AngelsTurkiye tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye?ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan AngelsTurkiye?in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyenin AngelsTurkiye?e üye olurken seçmiş olduğu rumuz üyeye özeldir ve başka bir üye tarafından kullanılamaz. Üyenin kullanmak istediği rumuzun başka bir üye tarafından kullanılması durumunda üyeden başka bir rumuz seçmesi istenecektir. Üyelik sırasında alınan rumuz sonradan değiştirilemez. Üye, rumuzunu ve şifresini korumak ile yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda AngelsTurkiye hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. AngelsTurkiye, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye profili tüm üyelere açık olduğundan bu alanda özel bilgiler vermemek (cep telefonu, ev adresi vb.) üyenin sorumluluğundadır. AngelsTurkiye’in üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitenin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir ve üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde yer alan bilgilerin görüntülenmesini önleme ancak üyeliğin iptal edilmesi ile gerçekleştirebilir. Bu sebeple ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan AngelsTurkiye sorumlu olmayacaktır.

Üyeler, AngelsTurkiye’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı AngelsTurkiye doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üyelerin birbirlerine gönderdiği mesajlar ile ilgili olarak AngelsTurkiye hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu sebeple AngelsTurkiye’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

AngelsTurkiye mesaj merkezinde bulunan toplam mesaj sayısı ve göz kırpma kayıtları, ilgili sayfada belirtilen limitleri aşıyor ise, üyelerin mesajları ve göz kırpma kayıtları en eski tarihli olandan başlayarak silinebilir. Sisteme bir ay boyunca hiç giriş yapmayan üyelerin ise mesajlarının tamamı silinebilir. Üye bu hususu peşinen kabul eder.

Üye, başka bir üyenin veya üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi, sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. Böyle bir durumda AngelsTurkiye?in hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, AngelsTurkiye?in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

Üye, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz, iletemez veya mesaj atamaz. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir. Böyle bir durumda AngelsTurkiye?in hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, AngelsTurkiye?in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar içeren veya diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme içeren mesajlar gönderemez, postalayamaz veya iletemez; diğer üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz; bu amaçla üyelere yönelik “e-posta zincirleri” kuramaz; “junk e-posta” gönderemez. Bu tür mesajlar üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. Bu kapsamda bir yetki dışı kullanım durumunun tespit edilmesi durumunda AngelsTurkiye hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Her üye, AngelsTurkiye’de bulunan resimlerin, metinlerin, görsel ve işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, veritabanlarının, katalogların ve listelerin tüm hakları saklı olduğunu kabul ve beyan eder. Üye hakları saklı bulunan bu materyalleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla AngelsTurkiye ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı AngelsTurkiye doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üye, istediği zaman Hesap > Ayarlar > Hesap Ayarları bölümünde bulunan Üyelikten Ayrıl linkine tıklayarak üyeliğini iptal ettirebilir. Ne var ki, Gold üyeliklerde üyelik iptal edilse dahi üyelik bedeli iade edilmez. Site üyeliği bireysel bir üyelik olup, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik olarak kullanılamaz üçüncü şahıslara devredilemez, ödünç verilemez. Bu durumun tespiti halinde Üye’nin üyeliği iptal edilir. Üyeliğin iptal edilmesi nedeniyle doğacak sonuçlardan AngelsTurkiye hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AngelsTurkiye.com, havale ya da kredi kartı ile satın alınan Gold üyelik için para iade işlemi yapılmaz.

ANGELSTURKİYE’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

AngelsTurkiye, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri ve işbu Sözleşme?de belirtilen şartlara uymayan bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyelerde dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. AngelsTurkiye bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, AngelsTurkiye’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek zorundadırlar. AngelsTurkiye tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat AngelsTurkiye tarafından yapabilir. AngelsTurkiye tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında AngelsTurkiye’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

AngelsTurkiye, sitede yer alan üye bilgilerini, üye ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye, Siteye üye olma aşamasında kişisel verilerinin depolanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğini beyan eden kutucuğu işaretleyerek işbu Sözleşmede ve Siteye üye olurken AngelsTurkiye ile paylaştığı kişisel verilerinin depolanmasına ve işlenmesine onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, işbu Sözleşmeyi onaylayarak AngelsTurkiye’e üye olurken vermiş olduğu e-mail bilgileri üzerinden kendisi ile AngelsTurkiye tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bunları sunmak dahil olmak üzere Sözleşme?de belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla kullanılmasına izin vermektedir.

AngelsTurkiye, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; AngelsTurkiye bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye AngelsTurkiye’e yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle AngelsTurkiye’in maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Site?den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletişimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlar, Site ve Üyeler ile Üyelerin kendi arasındaki iletişiminde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan AngelsTurkiye sorumlu tutulamaz

Sitede yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal AngelsTurkiye’nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site’de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

SINIRLI SORUMLULUK

AngelsTurkiye, üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, uyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, AngelsTurkiye?e üye olarak ve işbu Sözleşme?yi onaylayarak, Site?de yayınlanmak üzere Site?ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olan her türlü resim ve imaj üzerinde sahip olduğu manevi haklardan: umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme haklarının kullanma yetkisini; mali haklarından: yurt içinde veyahut yurtdışında analog ya da dijital, telli ya da telsiz yayın, karasal, kablolu, uydu veyahut internet üzerinden yayın yapanlar ile VOD (Video on Demand), IP TV, Free tv uygulamaları dahil her türlü televizyon; dijital, internet üzerinden ya da telsiz frekansıyla yayın yapan her türlü radyo; video paylaşım ve video yayın siteleri ile sosyal paylaşım siteleri ile bunlar üzerinde yaratılabilecek tüm kanallar dahil olmak üzere internet, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo uygulamaları dahil mobil/cep telefonu; ile bu mecralarda yer alan her türlü analog ya da dijital uygulama dahil mevcut ve ileride geliştirilecek tekniklerle yayın/umuma iletim yapmaya mahsus mecralarda yayınlama/umuma iletme ve yeniden iletme; kurmaca ya da belgesel film, kısa film, skeç, internet programı, televizyon programı, radyo programı, reklam ve tanıtım senaryosu ve uygulaması yapılması, internet sosyal paylaşım sitelerindeki kanallar ve/veya sayfaların, her türlü websitesinin, televizyon, radyo, VOD, IP TV, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo kanallarının dahil başka mecralardaki kanalların isimleri ve içerikleri ve/veya bu mecralarda yayımlanacak programların isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması ile tüm dillere çevirisi dahil işleme; ile yurt içinde veyahut yurtdışında tv ekranı, radyo ve internet dahil her türlü umuma açık ortamda temsil haklarını; münhasıran olmayan bir şekilde süre, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak kayıtsız, şartsız, bedelsiz ve gayrikabili rücu şekilde Sosyal Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.?ye tanıdığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, AngelsTurkiye?e üye olarak ve işbu Sözleşme?yi onaylayarak, Site?de yayınlanmak üzere Site?ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olmayan her türlü içeriğin (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazı, çizim, profil sayfası için grafik, yorum, resim tanımlamaları, kişisel özellikler ve genel bilgiler) Sosyal Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanılmasına onay vermektedir.

Site?nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle ?AngelsTurkiye’in telif haklarına tabi çalışmaları? olarak anılacaktır) AngelsTurkiye’e aittir. Üyeler, AngelsTurkiye hizmetlerini ve AngelsTurkiye?in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının AngelsTurkiye hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, uğranılan zararlardan dolayı AngelsTurkiye?den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, AngelsTurkiye’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

AngelsTurkiye’in telif haklarına tabi çalışmaları, AngelsTurkiye ticari markaları, AngelsTurkiye ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AngelsTurkiye işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, AngelsTurkiye için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için AngelsTurkiye’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve AngelsTurkiye’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye veya üye üyelikten istifa edinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Gold üyeliğin sona ermesi ile üyelerin standart üyelikleri devam edecektir.

AngelsTurkiye, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle AngelsTurkiye’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

%d blogcu bunu beğendi: